Produktutveckling

Avdelningen för produktutveckling bidrar med nya metoder och verktyg för virtuell plattformsbaserad utveckling av hållbara och robusta produkter samt produktutvecklingsprocesser i ett livscykelperspektiv och med fokus på tillverkningsindustrin. Den vetenskapliga grunden hämtas från konstruktionsmetodik, maskinteknik, mekanik, statistik, informationsteknologi och optimering. Forskningen bedrivs inom tre forskargrupper.