Reologilabbet

Bild 1 av 1
Reologi

Reologilaboratoriet vid IMS omfattar den senaste infrastrukturen för reologisk karakterisering. 

Kontakta oss för att veta mer om vilka möjligheter det finns att delta i vår laboratoriemiljö.

 

Utrustning

Anton Paar MCR702e Space

Rotational rheometer. Possibility to buy machine time.

Anton Paar MCR702 Multidrive

Rotational rheometer; placed at MAX IV Laboratory, Lund. Possibility to buy machine time.

Anton Paar MCR702 TwinDrive

Rotational rheometer. Possibility to buy machine time.

Cellink BIO X Gen2

Bioprinting. Possibility to buy machine time.

Rheometrics RSA II

Dynamic Mechanical Thermal Analyzer. Possibility to buy machine time.

Zwick Tensile tester

Assessing mechanical properties of plasics samples. Possibility to buy machine time.

Two-point electrical test rig

Measures electrical conductivity in semiconductive materials.

Magnet array station

Morphological manipulation of nanostructured materials (method development).

Mettler Toledo

High precision balance.

Custom texture analyzer

Owned by TetraPak AB.

Zwick z2.5 tensile tester

Tensile tester, max. 2.5kN.

Bransonic Ultrasonic Bath 221

Sonication bath.

Optical stands; linear polarizer setup

For custom rheo-optical methods (method development).

 

Kontakt

Roland Kádár
  • Biträdande professor, Konstruktionsmaterial, Industri- och materialvetenskap