Doktorand i ett labb.

Vi utbildar nya forskare

Chalmers erbjuder en attraktiv och konkurrenskraftig forskarutbildning i en stark internationell forskningsmiljö.

Nära samarbete med industri och näringsliv bidrar till att vår forskarutbildning alltid är aktuell och relevant.

Handledare och doktorand diskuterar framför svarta tavlan

Doktorandkurser

En forskarutbildning är en kombination av individuell forskning, kurser och undervisning. Som doktorand väljer du aktiviteter med hjälp av din handledare och utifrån studieplanen i din forskarskola.

 

Doktorandkurser

Doktorandkurser i samverkan

Doktorand­tjänster

Som doktorand är du anställd av Chalmers. Alla doktorandtjänster annonseras under lediga tjänster.

Lediga tjänster