Doktorand i ett labb.

Vi utbildar nya forskare

Chalmers erbjuder en attraktiv och konkurrenskraftig forskarutbildning i en stark forskningsmiljö i en internationell atmosfär.