Konstruktionsmaterial

Avdelningen för konstruktionsmaterial har sin tyngdpunkt i relationen mellan tekniska materials mikrostrukturella uppbyggnad och deras mekaniska egenskaper. 

De dominerande forskningsområdena är deformations- och brottbeteenden samt utmattningsegenskaper vid olika bearbetningsmetoder i metaller såväl som polymera material och kompositer. Experimentella tekniker som används är olika former av mekanisk provning, oförstörande provning med fokusering på matematisk modellering i kombination med metodutveckling, mikroskopi av olika slag, bildanalys, fraktografi med mera.

Forskargrupper

Materialteknologi

Forskningen i gruppen Materialteknologi baseras på relationen mellan mikrostruktur och mekaniska egenskaper hos metallis...

Polymera material och kompositer

Utmärkande för området materialvetenskap är sökandet efter användbara samband mellan materialets struktur (på olika nivå...

Reologi och bearbetning av mjuk materia

Se den engelska sidan för information om forskargruppen.

Avdelningschef

Christer Persson
  • Professor, Konstruktionsmaterial, Industri- och materialvetenskap