Material- och beräkningsmekanik

Avdelningen för material- och beräkningsmekanik forskar inom materialmekanik, beräkningsmekanik och strukturmekanik. Några viktiga problemställningar gäller betongmaterialets hållbarhet, design av stålmaterial med hänsyn till dess mikrostruktur, utmattningsegenskaper i järnvägsräl och hjul, analys och design av kompositer, processimulering av kompositmaterial samt skärande bearbetning. Forskningen bedrivs inom fem aktiva fält.