Chalmers kompositlaboratorium

Bild 1 av 1
Kompositlabbet

Chalmers kompositlaboratorium är en forsknings- och användarfacilitet som erbjuder både basala och avancerade toppmoderna instrument med relevans för bearbetning och tillverkning av kompositmaterial.

Institutionen för industri- och materialvetenskap står värd för laboratoriet som är öppet för alla forskare från Chalmers och Göteborgs universitet på lika villkor. Vi välkomnar också mer än gärna externa användare från såväl akademi som industri.

För mer information om respektive instrument och tillgänglighet se den engelska sidan.

Det primära syftet med laboratoriet är att tillhandahålla resurser för att bedriva excellent forskning men också att vara en mötesplats för forskare och studenter. Detta kommer att bidra till ett tvärvetenskapligt sätt att hantera vetenskapliga utmaningar och att kanalisera tekniköverföring och informationsutbyte med samhället i stort. Dessutom vill Chalmers kompositlaboratorium öka synligheten för lättviktsmaterial och kvaliteten på utbildning och uppsökande verksamhet.

Det är vår vision att mångfalden av avancerad och grundläggande bearbetnings- och tillverkningsutrustning, professionell teknisk supportpersonal och en utmärkt forskningsmiljö kommer att ge unika möjligheter att bedriva forskning i världsklass om lättviktsmaterial.

Kontakta oss för att veta mer om vilka möjligheter det finns att delta i vår laboratoriemiljö.

Kontakt

Emelie Seignér
  • Forskningsingenjör, Material- och beräkningsmekanik, Industri- och materialvetenskap