Krosslabbet

Bild 1 av 1
Krosslabbet

Många gruvföretag är intresserade av lösningar som förbättrar deras processer. I krosslabbet finns möjlighet att sönderdela ner malm till olika former oc​h partikelstorlekar. Dessutom ges möjligheter att undersöka energiåtgången​ i krossningsprocessen.

Kontakta oss för att veta mer om vilka möjligheter det finns att delta i vår laboratoriemiljö.

Utrustning

Instron

Compression Rig - Piston and Die Test

Camsizer

Particle Size Distribution Analyzer using optical principle

Particle Seive

Particle Size Distribution Analyzer using vibratory seive principle

Drying Oven

Oven for drying material for seive tests

Rock Drill Machine

Laboratory drill to create drill cores sample

Kontakt

Magnus Evertsson
  • Biträdande professor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap