Tillverkningsteknik

Bild 1 av 1
cnc

​Tillverkningstekniks verksamhet spänner över ett vitt område, från bearbetningsteknik till produktivitetsanalyser. Fokus för verksamheten är att utveckla tillverkningsprocesser som ger möjlighet till bättre produktegenskaper och som dessutom kan bidra till en hög produktivitet. 

Tillverkningsprocessernas förmåga att skapa olika typer av funktionsytor är av centralt forskningsintresse. Forskningen vilar på en solid vetenskaplig grund och är experimentellt baserad.

Skärande bearbetning är den dominerande metoden i gruppens forskning men även waterjet har ett stort utrymme. Gruppen har tillgång till ett välutrustat laboratorium och avancerad experimentell utrustning. Beträffande produktivitet arbetar gruppen med att utveckla metoder och verktyg både för att analysera och utnyttja produktivitetspotentialen hos tillverkande företag.

Gruppen har en betydande del i grundutbildningen och ett välutvecklat kontaktnät med tillverkande industri.