Geometrisäkring och robust konstruktion

Bild 1 av 1
Smartpad i fabrik

​Forskningsområdet Geometrisäkring och robust konstruktion fokuserar på hela framtagningsprocessen, från koncept till produktion. Forskargruppens kärnkompetenser är inom utformning och analysering av montering, robust konstruktion, variationssimulering, toleransanalys, visualisering, statistisk processtyrning, mätberedning samt datorstödd konstruktion.

Ett flertal av forskargruppens vetenskapliga resultat har blivit implementerade i kommersiella programvaror. Idag används dessa resultat dagligen av ett stort antal ingenjörer från internationella företag.
 
De främsta vetenskapliga utmaningarna inom Geometrisäkring och robust konstruktion är inom dessa tre områden:

  1. Precision i simulering och visualisering: Högkvalitativa beslut som ska baseras på digitala modeller och representationer kräver följande:
    - Bättre simuleringsmodeller med större precision och bättre representationer av verkligheten
    - Ingångsdata av bättre kvalitet för simuleringsmodeller
    - Bättre sätt att presentera och använda simuleringsresultat

  2. Ny kunskap om processer och produkter: Konsekvent användning av simulering i de olika faserna av geometrisäkringsprocessen genererar ny kunskap och bättre förståelse för specifika hur produkt- och produktionssystem beter sig och samverkar och hur fel uppstår. Det ger också bättre uppfattningar och tolkningar av digitala modeller och visuell kvalitet.

  3. Konstruktionsregler och arbetsmetoder: Ny kunskap om specifika systems beteenden, uppfattningar och visuella kvalitet används för att etablera dels regler och beslutsunderlag för robust geometrisk design, dels riktlinjer och arbetsmetoder för användning av simulering och visualisering.