Produktionstjänster och underhåll av produktionssystem

Produktionstjänster och underhåll av produktionssystem​ omfattar produktionssystemets funktionalitet och förmåga att uthålligt leverera konkurrenskraftiga produktionstjänster.

Produktionssystem blir alltmer komplexa och kräver kontinuerligt avancerat underhåll. Snabba flöden, robusthet mot störningar samt hög säkerhet är viktiga målvärden. Statistisk analys, simulering och visualisering skapar generiska metoder för bred tillämpning.

Så här gör vi inom forskargruppen Produktionstjänster och underhåll av produktionssystem skillnad: 

  • Sätter agendan för Smart Maintenance
  • Sprider inspiration och kunskap om Smart Maintenace, exempelvis i universitets- och industrikurser
  • Är en länk mellan produktion and underhåll
  • Tillsammans med svensk industri!


Svensk tillverkningsindustri går på halv kapacitet

Produktionsstörningar kostar svensk tillverkningsindustri mer än 100 miljarder varje år, och begränsar effektiviteten i fabriker så att mätetalet Overall Equipment Effectiveness (OEE) bara hamnar runt 50% som ett branschsnitt. Det finns alltså stora effektivitetsvinster att göra, och de aktörer som inte utnyttjar digitaliseringens möjligheter kommer att få det svårt att hävda sig i konkurrensen.

Tillverkningsindustrin är mitt i en omfattande digitaliseringsresa och företag världen över jobbar målmedvetet med att implementera koncept som Industri 4.0. Detta leder ofta till produktionssystem med högre automationsgrad, mer omfattande förmåga att automatiskt analysera tillstånd och fatta egna beslut samt högre krav på hållbarhet.

 

Smart maintenance är framtiden i digitaliserad produktion

Smart maintenance kommer att minska driftstoppen genom att förbättra samarbetet mellan produktions- och underhållsorganisationer. Det möjliggörs av bland annat delad metodik, delade verktyg och gemensam produktion- och underhållsplanering. Eftersom smart maintenance innebär att man fattar beslut baserade på data så krävs också delade data- och informationskällor.
 
För att kunna uppnå en högre effektivitet i tillverkningsindustrin så krävs ett nytt sätt att arbeta med underhåll. Därför samlar vi, inom forskargruppen Produktionstjänster och underhåll av produktionssystem, industriaktörer och forskare för att ta fram strategier för framtidens underhåll – smart maintenance i en digitaliserad produktion!

Smart maintenance är en organisatorisk design för underhåll i en digitaliserad industri:

  • Beslutfattande som är baserat på data
  • Användande av underhållspersonalens kollektiva kompetenser
  • Underhållet är en del av helheten inom företaget
  • Underhållet är en del av helheten utanför företaget

 

Ökad kapacitet, robusthet och förutsägbarhet i tillverkningen innebär en bättre ekonomi, färre risker för personalen och lägre energiförbrukning. Smart maintenance är en del i en hållbar framtid.