Laboratorier & faciliteter vid Industri- och materialvetenskap

Bild 1 av 1
Labb

Institutionen för Industri- och materialvetenskap innehar en högkvalitativ laboratoriestruktur och maskinpark, där det för viss viss del av utrustningen finns det möjlighet att köpa maskintid. Vid intresse hör av er till ansvarig vid respektive laboratorie.

Grafen- och funktionsmateriallabbet

Grafen- och funktionsmateriallabbet är utrustat för syntes, karakterisering och bearbetning av grafen och funktionella material för olika applikationer inklusive batterier, superkondensatorer, sensorer och vattenbehandling. Kontakta oss för att veta mer om vilka möjligheter det finns att delta i vår laboratoriemiljö.

Chalmers kompositlaboratorium

Chalmers kompositlaboratorium är en forsknings- och användarfacilitet som erbjuder både basala och avancerade toppmoderna instrument med relevans för bearbetning och tillverkning av kompositmaterial.

Krosslabbet

Många gruvföretag är intresserade av lösningar som förbättrar deras processer. I krosslabbet finns möjlighet att sönderdela ner malm till olika former oc​h partikelstorlekar. Dessutom ges möjligheter att undersöka energiåtgången​ i krossningsprocessen.

Material- och bearbetningslabbet

Material- och bearbetningslabbet är utformat för att möta framtida behov av avancerad forskning inom tillverkning med särskild inriktning på utrustning för metallbearbetning, polymerbearbetning och pulvermetallurgisk bearbetning.

Produktionssystemslabbet

Chalmers produktionssystemslabb är en arena för forskning om nästa generation av arbetsplatser. Utmaningen ligger i att skapa intelligenta produktionssystem som stöttar svensk industri med flexibla och konkurrenskraftiga lösningar.

Reologilabbet

Reologilaboratoriet vid IMS omfattar den senaste infrastrukturen för reologisk karakterisering. 

Stena Industry Innovation Lab

Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab) är en nationell testbädd för industriell digitalisering och framtidens jobb. SII-Lab är en öppen miljö med många möjligheter. Här pågår både forskning, innovation, utbildning, fortbildning och demonstration.

Usability lab

Usability-labbet ger möjlighet till systematiska studier av exempelvis samspelet mellan människa och datorgränssnitt. Forskningen rör främst olika frågeställningar kring människa-maskin-interaktion (MMI) och utformning av användargränssnitt.

Virtuella utvecklingslabbet

Virtuella utvecklingslabbet är en innovationsmiljö där forskare från tillverkningsprocesser, produktionssystem och produktutveckling arbetar tillsammans med industrin för att utveckla nya verktyg och tillvägagångssätt.