Produktionssystemslabbet

Bild 1 av 1
Produktionssystemslabbet

Chalmers produktionssystemslabb är en arena för forskning om nästa generation av arbetsplatser. Utmaningen ligger i att skapa intelligenta produktionssystem som stöttar svensk industri med flexibla och konkurrenskraftiga lösningar.

Fokus ligger inom:

1) högt automatiserad produktion
2) delvis automatiserad produktion och människa-robot samarbete
3) manuell tillverkning och montering

I labbet finns flera industrirobotar samt avancerad infrastruktur för kommunikation som stöd för den mobila operatören samt anläggningar för utveckling av integrerade och ergonomiska arbetsplatser.

Vi välkomnar dig att delta i vår anläggning. Vill du ha en testplats för din konfiguration av manuell kontra automatisk montering? Kontakta oss för att veta mer om vilka möjligheter det finns att delta i vår laboratoriemiljö. 

Utrustning

ABB Irb1400 S4C+

Robotics education, advanced offline programming

FARO 3D laser scanner

Large volumes for use with VR, AR, quality assurance robot installation, etc

Hexagon Romer absolute arm

Quality assurance, calibration of robots, fixtures, equipment, etc.

IBM7545

Robotics education, advanced offline programming

"Zeiss inline measurent system (robot carried camera unit)"

Quality assurance - used in research projects AProC/MachOpt

ABB Irb140 (x2) IRC5

Robotics education, advanced offline programming, research projects

ABB Irb1600 IRC5

Robotics education, advanced offline programming, research projects

ABB Irb4600 IRC5

Robotics education, advanced offline programming, research projects

KUKA KR30 KRC2

Robotics education, advanced offline programming, research projects

Automation equipment - Siemens PLC, Pilz/Jocab safety, BoxJoint, Schunk, conveyor, etc

Education and research

KUKA LBR iiwa 7

Collaborative robot for education and research

UR 10 (x4)

Collaborative robot for education and research

Mir 100

Mobile robot for education and research

Kontakt

Johan Stahre
  • Viceprefekt, Industri- och materialvetenskap