Materialteknologi

Bild 1 av 1
Glowing metal

Forskningen i gruppen Materialteknologi baseras på relationen mellan mikrostruktur och mekaniska egenskaper hos metalliska konstruktionsmaterial.

Forskningen fokuserar på utmattningsegenskaper men inkluderar även metallers deformationsbeteende i tillverkningsprocesser. Experiment görs i provriggar som exponerar provstavar för termomekanisk och biaxiell belastning. Mikrostruktur studeras med mikroskopi, bildanalys, röntgendiffraktion och tomografi. De mekaniska egenskaperna implementeras ofta i materialmodeller för beräkning.

Exempel på forskningsprojekt

  • Termomekanisk utmattning i cylinderhuvud, för att optimera drift hos hybridmotorer och minimera bränsleförbrukning. Industripartner: Volvo Cars.

  • Rullkontaktutmattning i ytan av järnvägshjul och räls. Om man förstår hur sprickor bildas och kan göra en korrekt bedömning av hur allvarliga olika sprickor är, kan man uppnå säkrare drift och minskade underhållskostnader. Avancerad mikrostrukturkaraktärisering görs i samarbete med Danmarks tekniska universitet.

  • Mer avancerade stål blir ofta mer känsliga för termiska skador i drift och vid underhåll (bl a slipning och reparationssvetsning). För att kunna bedöma och modellera detta, behövs avancerad termomekanisk karaktärisering av mekaniskt beteende, fasomvandlingar mm. Modelleringsarbetet görs i samarbete med IMS avdelning för material- och beräkningsmekanik.


Båda järnvägsprojekten görs inom kompetenscentret CHARMEC koordinerat med EU-projektet SHIFT2RAIL.

Forskningen vi bedriver syftar alltid till att öka konkurrenskraften hos mer energieffektiva lösningar och att minska konsumtionen av fossila bränslen.