Optimering av samverkan mellan människa och automation

​Forskargruppens forskningsområde innebär att skapa kognitiv och fysisk automation för att stödja framtida produktionssystem.

I denna helhetssyn inkluderas KPIs, Social Sustainability och Triggers for Change som mätbara parametrar. Dessutom undersöks organisationsproblem som berör automationsstrategier.

Målet är att göra det framtida produktionssystemet hållbart genom att skapa dels en atmosfär med verktyg som stödjer operatörerna, dels en attraktiv arbetsplats där människorna fortfarande är i centrum. För att lyckas med detta behövs ett nära samarbete med industrier, institutioner och den akademiska världen på både internationell och nationell nivå.

 

Forskargruppen fokuserar på följande områden

Teknologier och metoder:

Testar och utvecklar nya och gamla teknologier i nya sammanhang. Två exempel är att testa en iPhones monteringsinstruktioner och att utforma applikationer och prototyper för dynamiska arbetsuppgifter.

Utvecklar metodiker för att på ett strukturerat sätt kunna välja rätt nivå av automation i system. Exempel på utvecklade metoder är DYNAMO, DYNAMO++, CXI, ProAct-loop.

Informationssystem

De utvecklar och undersöker normer, ontologi och strukturella hierarkier för att kunna stödja de tekniska lösningarna. De undersöker även informationsstrukturen för att kunna bistå olika resurser (människa eller maskin) med olika kompetenser för att lösa komplexa arbetsuppgifter.

Resursfördelning och arbetsuppgiftsfördelning

De utvecklar och undersöker metoder, verktyg och IS för att kunna välja de rätta resurserna för den rätta arbetsuppgiften på ett optimalt sätt.

Några exempel är kompetenskartläggning, rollfördelning inom ett produktionssystem och självbestämmande bland operatörerna.