Adresser Industri- och materialvetenskap

Besök

Design & Human Factors​

Campus Johanneberg - Hörsalsvägen 5, plan 4

Konstruktionsmaterial

Campus Johanneberg - Rännvägen 2A

Material- och beräkningsmekanik

Campus Johanneberg - Hörsalsvägen 7A, plan 3

Material och tillverkning

Campus Johanneberg - Rännvägen 2A samt Hörsalsvägen 7B 

Produktionssystem

Campus Johanneberg - Hörsalsvägen 7A, plan 5 
Campus Lindholmen -  Hörselgången 5, hus Jupiter

Produktutveckling

Campus Johanneberg - Hörsalsvägen 7A, plan 5
Campus Lindholmen - Hörselgången 5, hus Jupiter

Postadress

Chalmers tekniska högskola
Institutionen för industri- och materialvetenskap
(Kontaktperson)
412 96 Göteborg

Fakturaadress

För leverantörer

Kontaktuppgifter och information om fakturering, upphandling, e-handel och godsmottagning.