stinaw_Kristina_Wärmefjord

Kristina Wärmefjord

  • Proprefekt, Industri- och materialvetenskap
  • Biträdande professor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap
0

Kristina Wärmefjord disputerade 2011 och jobbar inom forskargruppen ”Geometrisäkring & Robust Konstruktion”. Hennes huvudsakliga forskningsfokus ligger inom variationssimulering för icke-stela komponenter och metoder som syftar till att minska skillnaden mellan simulerade och verkliga resultat. Med en ökad noggrannhet i variationssimuleringen ökar kvaliteten, simuleringar kan ersätta fysiska prototyper och testserier och därmed kan produktframtagningskostnaden reduceras.

Merparten av arbetet sker i nära samarbete med ett antal företag, mestadels från fordons- och flygindustrin.

Kristina är assistant director för Wingquist Laboratory VINN Excellence Center och projektledare för projekten “Smart Assembly” och “Virtual Robust Design and Simulation Methods”.