stinaw_Kristina_Wärmefjord

Kristina Wärmefjord

  • Proprefekt, Industri- och materialvetenskap
  • Biträdande professor, Produktutveckling, Industri- och materialvetenskap