Byggnadsmekanik

Inom verksamheten för byggmekanik är våra aktiviteter starkt relaterade till det samhälleliga målet om en högpresterande, hållbar och tillförlitlig infrastruktur.

Genom att kombinera de grundläggande principerna för klassisk fast- och fluidmekanik med experimentella och beräkningstekniska tekniker tar vi upp ett antal komplexa problem inom väg- och vatten av mångvetenskaplig karaktär.

Några exempel på aktuell forskning är fukttransport i betong för mer hållbara betongmaterial och hur byggnader och konstruktioner kan skyddas från oönskade vibrationer. På grund av den grundläggande karaktären inom det här området är det rättvist att säga att det utgör grunden för ett ganska brett utbud av forskning med strukturteknik, arkitektonisk design, geoteknik, byggfysik och materialutveckling.