Virtuella och digitala produktionssystem

Bild 1 av 1
Virtual world

​Forskargruppen använder virtuella verktyg för att analysera prestandan av produktionssystem.

Forskningen inom gruppen syftar till att öka den industriella nyttan av virtuella verktyg genom att utveckla metodik och verktyg inom diskret händelsestyrd simulering, 3D Visualisering, skanning, augmented reality, data analyser, layoutplanering etc. för att analysera ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter och situations medvetenhet av produktionssystem.

De specifika produktionssystemen befinner sig i flera olika faser av en produkts livscykel, till exempel råvaruframställning, transport, tillverkning, användarfaser, service, återtillverkning, återvinning etc. Branscher som forskargruppen arbetar med kan vara till exempel, bilindustri, livsmedelsproduktion, systembyggare, robot tillverkare, enstycks produktion, batch produktion, kemiindustri, återvinningsinduster, flygindustri etc.