Produktionssystem

Avdelningen för Produktionssystem arbetar med hållbarhet och konkurrenskraft för industriella produktionssystem. Området är systemorienterat och kräver kunskap om både systemets helhet och dess systemkomponenter, t.ex. människor, automation och processer.

Forskningen belyser olika tidsskeden i ett produktionssystems livscykel, d.v.s. planering, utformning, driftsättning, drift, underhåll och återanvändning. Metoder och forskningsresultaten är generiska, med tillämpningar inom olika branscher, exempelvis fordons-, flyg-, process- och gruvindustri. Forskningen bedrivs inom tre forskargrupper.

Forskargrupper

Virtuella och digitala produktionssystem

​Forskargruppen använder virtuella verktyg för att analysera prestandan av produktionssystem.

Produktionstjänster och underhåll av produktionssystem

Produktionstjänster och underhåll av produktionssystem​ omfattar produktionssystemets funktionalitet och förmåga att uthålligt leverera konkurrenskraftiga produktionstjänster.

Optimering av samverkan mellan människa och automation

​Forskargruppens forskningsområde innebär att skapa kognitiv och fysisk automation för att stödja framtida produktionssystem.

Avdelningschef

Johan Stahre
  • Viceprefekt, Industri- och materialvetenskap