Systems Engineering Design

​Gruppen studerar i sin forskning produktutvecklingsprocessen och dess deltagare i produktutvecklande företag för att förstå relaterade problem och behov. Den kunskap som då fås läggs sedan till grund för utveckling av förbättrade arbetsprocesser, utvecklingsmetoder och datorbaserade verktyg.

Plattformsbaserad utveckling är av särskilt intresse. Detta är en av företag ofta använd strategi för att balansera motsättningen mellan återanvändning av resurser och krav på kundanpassning.

Målsättningen med den forskning som genomförs är att i avgörande grad bidra till ett nytt sätt att beskriva och använda plattformar där plattformselement beskrivs med systemfamiljmodeller i en PLM-miljö. Detta kommer att ge möjligheter att återanvända resurser i form av kunskap såväl i produktutvecklingens alla faser som i produktion, d.v.s. från tidiga specifikations- och konceptfaser till detaljkonstruktion och i tillverkning. 

Forskargruppen