Flerfasmaterial

I allmänhet bestäms mekaniska egenskaper såsom duktilitet, hållfasthet, krypresistens och utmattning hos konstruktionsmaterial av deras mikrostruktur på olika geometriska skalor. 

För en stor andel av materialen kan mikrostrukturen karaktäriseras som en komposit med olika faser vilka ibland har väsentligt olika egenskaper. Därför bestäms beteendet hos ett sådant flerfasmaterial av egenskaper hos de individuella faserna och på sättet som de iteragerar. Det slutgiltiga målet är att använda denna kunskap och prediktiva möjlighet som en nyckelingrediens i designprocesser av högpresterande, hållfasta och tillförlitliga produkter i ett hållbart samhälle.

Karaktären på forskningsverksamheten inom vår avdelning i detta aktiva fält är till hög grad generisk och kan därför tillämpas på många olika materialtyper inom maskinteknik, byggteknik, flygplansteknik och farkostteknik. Mer specifikt bedrivs just nu forskning på hårdmetaller, högtemperaturlegeringar, perlitiska stål, porösa material, bergsmaterial och betong. Gällande matematisk modellering och beräkningsteknik bedrivs forskning inom plasticitet, viskoplasticitet, kristallplasticitet, gradientplasticitet, kohesivzonmodellering, fluid-struktur interaktion på mikroskala, beräkningsbaserad homogenisering och finita elementmetoden (såsom XFEM).