Institutionsråd vid Industri- och materialvetenskap

​Vid institutionerna finns ett institutionsråd med externa och interna ledamöter och en extern ordförande som ska höras i frågor av strategisk vikt. Arbetet skall utgå från Chalmers övergripande vision, mål och strategier där institutionens verksamhet är en del av en större helhet. 

Institutionsrådet skall inom institutionens verksamhetsområden identifiera och ta ställning till övergripande strategiska frågor av betydelse för Chalmers och institutionens långsiktiga utveckling och andra ärenden av principiell natur. Institutionsrådet skall även på andra sätt utgöra ett stöd för institutionens ledning. Institutionsrådet skall följa institutionens utveckling och följa upp verksamhetsplan, uppnådda resultat och budgetutfall.

Institutionsråd 2024-02-22 – 2025-02-22


Från institutionen:

Rikard Söderberg, Prefekt IMS
Johan Malmqvist och Johan Ahlström, Lärarrepresentanter IMS
Christina Haglund, TA-representant IMS
Erika Steyn, Doktorandrepresentant IMS
Lovisa Ljungdahl, Studentrepresentant


Rektors representant:

Tünde Fülöp, Fysik

 
Externa representanter:

Boel Wadman, RISE (ordförande)
Sven Bengtsson, Höganäs
Anna Davidsson, Volvo Cars
Jan Hjelmgren, Volvo Group
Henrik Runnemalm, GKN