Institutionsråd vid Industri- och materialvetenskap

​Vid institutionerna finns ett institutionsråd med externa och interna ledamöter och en extern ordförande som ska höras i frågor av strategisk vikt. Arbetet skall utgå från Chalmers övergripande vision, mål och strategier där institutionens verksamhet är en del av en större helhet. 

Institutionsrådet skall inom institutionens verksamhetsområden identifiera och ta ställning till övergripande strategiska frågor av betydelse för Chalmers och institutionens långsiktiga utveckling och andra ärenden av principiell natur. Institutionsrådet skall även på andra sätt utgöra ett stöd för institutionens ledning. Institutionsrådet skall följa institutionens utveckling och följa upp verksamhetsplan, uppnådda resultat och budgetutfall.

Institutionsråd 2020-10-16 – 2023-10-15


Från institutionen:

Rikard Söderberg, Prefekt
Johan Malmqvist och Johan Ahlström, Lärarrepresentanter
Christina Haglund, TA-representant
Erika Steyn, Doktorandrepresentant
Simon Svensson, Studentrepresentant


Rektors representant:

Tünde Fülöp, Fysik

 
Externa representanter:

Boel Wadman, RISE (ordförande)
Jan Hjelmgren, Volvo Group
Henrik Runnemalm, GKN
Christer Svanberg, Borealis
Sven Bengtsson, Höganäs