Auger
Institutionen

Industri- och materialvetenskap

Vi stärker framtidens industri i ett hållbart samhälle med kunskap och tekniska lösningar. Genom excellent forskning, innovation och utbildning skapar vi framtida industriella värdekedjor.