Material och tillverkning

Avdelningen för Material och tillverkning täcker hela värdekedjan från konstruktion, bearbetning och karakterisering av material till maskinbearbetning av främst metaller. I verksamheten används en rad tekniker - pulvermetallurgi, elektroplätering, additiv tillverkning och skärande bearbetning - och en rad avancerade karakteriseringstekniker. Arbetet är tvärvetenskapligt till sin natur och tar upp ämnen som har en direkt inverkan på hållbarhet.