Material och tillverkning

Avdelningen för Material och tillverkning täcker hela värdekedjan från konstruktion, bearbetning och karakterisering av material till maskinbearbetning av främst metaller. I verksamheten används en rad tekniker - pulvermetallurgi, elektroplätering, additiv tillverkning och skärande bearbetning - och en rad avancerade karakteriseringstekniker. Arbetet är tvärvetenskapligt till sin natur och tar upp ämnen som har en direkt inverkan på hållbarhet. 

Verksamheten drivs i nära samverkan med industri, forskningsinstitut och grupper. Speciellt har gruppen en omfattande verksamhet inom pulverteknik med en betydande andel inom området additiv tillverkning av metall (gruppen har senaste utrustningen för additiv tillverkning av material). Forskningen bedrivs inom tre forskargrupper.

Forskargrupper

Pulvermetallurgi och additiv tillverkning

​Styrning av ytstruktur och ytreaktioner är centralt för att utveckla och förbättra olika processer. Forskningen inom gr...

Yt- och mikrostrukturteknik

​Forskningen är inriktad mot områden som pulverteknologi, nanomaterial (nanopulver, keram- och polymerbaserade nanokompo...

Tillverkningsteknik

​Tillverkningstekniks verksamhet spänner över ett vitt område, från bearbetningsteknik till produktivitetsanalyser. Foku...

Avdelningschef

Uta Klement
  • Avdelningschef, Material och tillverkning, Industri- och materialvetenskap