Materialvetenskap

Bild 1 av 1
Detailjbild

Har du ett intresse för ett interdisciplinärt ämnesområde som beskriver samband mellan ett fast materials sammansättning och struktur, materialets egenskaper, framställningsprocess och prestanda? Då kan du söka en doktorandtjänst inom forskarskolan Materialvetenskap efter din masterexamen.

Som doktorand får du en förståelse för relationen mellan sammansättning och struktur och hur strukturen påverkar materialets egenskaper. När du doktorerar i materialvetenskap studerar du de vetenskapliga grunderna för utvecklingen av material för avancerade tillämpningar inom modern teknologi. Läs mer i studieplanen.  

Forskarskolan i materialvetenskap är en tvärvetenskaplig forskarskola för doktorander från institutionerna för

Fysik (värdinstitution)
Kemi och kemiteknik
Industri- och materialvetenskap

Studieplan

Fastställd av vicerektor 2005-08-17, diarienummer C2005/937.
Senast reviderad 2021-06-23, diarienummer F2021-0111.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-08-01.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Materialvetenskap kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät. Forskarskolan materialvetenskap är en tvärinstitutionell forskarskola med doktorander på Institutionerna för fysik (värdinstitution), kemi och kemiteknik, och industri- och materialvetenskap.