Människa-datorinteraktion

Bild 1 av 1
Detaljbild på projekt

Datorer och digitalisering har en enorm inverkan på alla människor och på samhället som helhet. Är du intresserad av att delta i forskning som driver och styr denna utveckling? Ansök om en doktorandtjänst i människa-datorinteraktion efter din masterexamen!

I den tvärvetenskapliga forskarskolan Människa-dator interaktion studerar du interaktionen mellan människor och datorer för att bättre förstå, utvärdera och förbättra datoriserade tekniska system för mänskligt bruk. Som doktorand utökar du kunskapen om aktuella problem och användningsområden i människa-datorinteraktion. Du får lära dig metoder och verktyg för utveckling av skräddarsydda datorsystemfunktioner och för att bättre förstå, utvärdera och förbättra datoriserade tekniska system för mänskligt bruk. Du kommer också att lära dig teori och metodik inom humaniora, beteendevetenskap och samhällsvetenskap. Genom att doktorera i mänsklig datorinteraktion får du förmågan att kritiskt och självständigt planera, leda, genomföra och presentera högkvalitativt forsknings- och utvecklingsarbete inom detta område. Läs mer i studieplanen.

​Forskarskolan finns vid institutionen för Data- och informationsteknik.

Studieplan

Fastställd av vicerektor 2015-02-23,diarienummer C 2015-0322.
Senast revideratbeslutsdatum 2021-06-29, diarienummer CSE 2021-0124-01.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-06-29.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Människa-Datorinteraktion kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.