Produkt- och produktionsutveckling

Bild 1 av 1
Detaljbild på studenter

Vill du studera på en forskarskola som bland annat behandlar metoder för utveckling och framtagning av produkter? Inom forskarskolan Produkt- och produktionsutveckling får du som doktorand lära dig om metoder och arbetssätt hela vägen från idé till färdig produkt.

Du som väljer att studera på forskarskolan får utveckla dina kunskaper inom tillverkningstekniker samt produktionssystem för fordons- och verkstadsindustrin. 

Forskarskolan är främst inriktad på verkstadsteknisk produktion men omfattar även andra områden som exempelvis process- och livsmedelsindustrin.  Den forskarstuderande ska efter avslutad utbildning vara väl förberedd för fortsatt självständig och högkvalitativ akademisk eller industriell forsknings-, utvecklings-och undervisningsverksamhet inom ämnesområdet såväl nationellt som internationellt. Det finns även tre olika inriktningar att välja mellan, produktutveckling, tillverkningsteknik och produktionssystem. Läs mer om dessa i studieplanen. 

​​Forskarskola vid institutionen för Industri- och materialvetenskap.

Studieplan

Fastställd av prorektor 2005-05-17, diarienummer C 2005/604.
Senast reviderad 2021-06-24, diarienummer IMS 2021-0110.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-08-01.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Produkt-och produktionsutvecklingkan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.