Radio- och rymdvetenskap

Bild 1 av 1
Detaljbild på teleskop

Har du ett intresse av att studera jordens miljö genom olika mätningar och metoder? Vill du utveckla dina kunskaper inom radioastronomiska observationer? Då kan du söka till forskarskolan Radio - och rymdvetenskap efter din masterexamen. 

När du läser en forskarutbildning i radio - och rymdvetenskap, omfattas det av ett brett ämnesområde som täcker in både processer och mätningar från rymden. Som doktorand får du välja mellan olika spännande inriktningar, bland annat astronomi, plasmafysik, miljövetenskap och elektroteknik. Syftet med dessa är att ge den studerande grundläggande kunskaper inom någon av dessa fyra inriktningar. Genom att doktorera inom radio - och rymdvetenskap får du fördjupade kunskaper med breda tillämpningar från mätteknik till studier av jordens klimat. Läs mer i studieplanen.   

​​Forskarskolan finns vid institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap.

Studieplan

Fastställd av prorektor 2005-12-20, diarienummer C 2005/1363.
Senast reviderad 2021-06-29. Diarienummer SEE 2021-0153.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-07-15.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.


En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Radio- och rymdvetenskap kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.