Teknisk akustik

Bild 1 av 1
Detaljbild på prototyp som har hörlurar

Ljud och vibrationer är en grundläggande del av vårt dagliga liv. Syn och hörsel levererar vår huvudsakliga ström av information från omvärlden.

Ämnet akustik har framför allt utvecklats under de senaste 150 åren och är idag ett forskningsämne med många delområden. Dessa delområden är grupperade kring akustikens grunder som inkluderar våggenerering och vågutbredning i olika medier, men har också kopplingar till geovetenskap, biovetenskap, konst och teknik.

Vill du studera läran om ljud på djupet? Som doktorand inom forskarskolan Teknisk akustik lär du dig att skapa och bevara hälsosamma och hållbara miljöer samt att stödja utvecklingen av produkter och tjänster med lämpliga ljud- och vibrationsegenskaper. Forskarskolan har ett starkt fokus på att främja fältets tvärvetenskapliga karaktär. Läs mer i studieplanen. 

Forskarskolan finns vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Studieplan

Fastställd av prorektor2005-11-08, diarienummerC 2005/1199.
Senast reviderad 2021-07-06, diarienummer ACE 2021-0171.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-08-20
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Teknisk Akustik kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.