Matematik

Bild 1 av 1
Detailjbild på en whiteboard tavla

Matematik är en abstrakt och generell vetenskap om problemlösning och metodutveckling.

Bland annat studeras frågor som är inspirerade av naturvetenskapliga ämnen som till exempel fysik. Som doktorand kommer du genom att läsa kurser få en bred kunskap i olika fält inom matematiken. Genom ditt avhandlingsarbete kommer du att få fördjupade kunskaper inom ett eller flera områden. Du kommer att lösa komplicerade problem, till exempel att bevisa satser eller mer tillämpade problem, genom att tillämpa kända metoder, men även genom att utveckla nya.  

Forskarskolan finns vid institutionen för Matematiska vetenskaper. 

Studieplan

Fastställd av prorektor 2005-05-17, diarienummer C 2005/604.
Senast reviderad 2023-01-09, diarienummer MV 2023-0004.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2023-01-09.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro-/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskolan Matematik kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro-/viceprefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen.