Arkitektur

Bild 1 av 1
Detaljbild från projektutställning

Har du ett intresse för design, samhällsbyggnad eller stadsutveckling? Vill du vara med och påverka framtidens boende? Då ska du söka en doktorandtjänst inom arkitektur efter din mastersexamen.  

När du läser en forskarutbildning i arkitektur, får du lära dig att tackla komplexa situationsbaserade problem. Forskarskolan i arkitektur består både av teori och praktik och du utforskar allt från historia, byggnadsdesign och stadsutveckling. Genom en nyskapande satsning på arkitekturens yrkesutövning får du utveckla framtidens omgivande samhälle.  

Genom att doktorera inom arkitektur bidrar du till att stärka en viktig länk mellan forskning, grundutbildning och det omgivande samhället vi lever i. Som doktorand kan du dessutom välja mellan olika inriktningar, som exempelvis design, eller lära dig mer om uthållig samhällsbyggnad och stadsutveckling. Läs mer i studieplanen om de olika inriktningarna.  

Forskarskolan finns vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Studieplan

Fastställd av prorektor2005-05-17,diarienummer C 2005/604. Senast reviderad 2021-07-06], diarienummer ACE 2021-0172.

Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-08-20.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:

En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.
Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Arkitektur kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.