Energi, miljö och system

Bild 1 av 1
Detaljbild på vindkraftverk

Har du ett intresse för hållbar utveckling? Då ska du söka en doktorandtjänst inom forskarskolan Energi, miljö och system.

Som doktorand får du lära dig tekniker och analysmetoder avseende miljö, energi, natur och samhälle. Du kan även välja mellan olika inriktningar, så som energiomvandling, industriella energisystem, energi- och materialsystem, fysisk resursteori, miljösystemanalys samt komplexa system. Läs mer i studieplanen.  

​Forskarskolan finns vid institutionerna Rymd-, geo- och miljövetenskap och Teknikens ekonomi och organisation.

Studieplan

Fastställd av vicerektor 2019-07-03, diarienummer C 2019–0685.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2019-08-01.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Energi, miljö och system kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.