Kemiteknik

Bild 1 av 1
Detaljbild på student

Vill du forska i ett ämne där man studerar förnyelsebara bränslen, energieffektivisering, produkt- och produktions optimering, virtuell processdesign, hållbara system, reducering av avgasutsläpp och mycket mer?

Vill du göra skillnad i ett framtida hållbart samhälle? Inom forskarskolan Kemiteknik studerar du samverkan mellan kemiska och fysikaliska egenskaper i industriella kemiska processer och produkter. Som doktorand är målet att lära dig optimera dem både miljömässigt och ekonomiskt. Industrier som behöver dessa kompetenser återfinns inom många branscher, som fordon, papper/massa, kemi, material, plast, läkemedel, livsmedel, skogsprodukter (Biorefinery) och utrustningstillverkare. Där finns också många konsultbyråer. Utmaningarna, men också möjligheterna, är många och spännande. Inom området kemiteknik finns stor frihet att jobba med mycket tillämpade projekt, ofta i nära samarbete med industrin och baserat på deras behov, men även betydligt mer grundforskningsinriktade. Läs mer i studieplanen.

​​Forskarskolan finns vid institutionen för kemi och kemiteknik.

Studieplan

Fastställd av vicerektor den 17 maj 2005, diarienummer C 2005/604
Senast reviderad 2021-06-24, diarienummer K 2021-0126
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-08-01
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Kemi kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till viceprefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.