Dekorativ illustration.
Institutionen

Fysik

Utforskar och använder fysik för att förstå världen och bidrar med tillämpningar, nya material och innovationer som möter dagens behov och framtidens utmaningar.

Stimulerade av vår tids behov och utmaningar är institutionens ambition att främja en kreativ miljö för forskning, lärande och samverkan. Vi tillför en konkurrensfördel genom att länka de bästa internationella forskarna i materialvetenskap, nanoteknologi och energiforskning med ledande industriella partners.