Bild från labb på kemisk reaktionsteknik.
Institutionen

Kemi och kemiteknik

Förflyttar kunskapen om kemi och tar tillvara kemiteknikens unika möjligheter i innovationer som kan värna resurser, förbättra miljö, livsvillkor och global hälsa.

Institutionen för kemi och kemiteknik omfattar ett brett fält av grundläggande och tillämpad forskning. Vi är engagerade i att utbilda inom kemi på grund, doktorand och forskarnivå.