Teknikens ekonomi och organisation

Bild 1 av 1
Detaljbild på jorden

Vill du studera en forskarutbildning som är interdisciplinär och där du som forskarstuderande tar dig an frågeställningar som är relevanta för både akademi och industri?

Då ska du söka till forskarskolan Teknikens ekonomi och organisation som omfattar både ekonomiska, organisatoriska samt sociala aspekter på teknik och dess användning. Du som doktorand får även ta del av kunskapsområden som samhälle, teknik och naturvetenskap som finns med i den vetenskapliga basen.  

Inom forskarutbildningen är målet att erbjuda dig som doktorand en god förståelse för ämnet både genom teori samt metod. I forskarskolan får du bland annat ta del av studier inom områden i teknikens roll för samhällsutvecklingen och industriell förnyelse baserad på tekniska innovationer. Du får även utveckla kunskaper om ledning och organisering av teknikbaserad verksamhet i näringsliv och offentlig sektor. Läs mer i studieplanen. 

​​Forskarskolan finns vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation.

Studieplan

Fastställd av vicerektor 2005-05-17, diarienummer C 2005/604.
Senast reviderad 2022-04-12, diarienummer TME 2022-0115.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2022-04-25.
Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Teknikens ekonomi och organisation kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.