Kemi

Bild 1 av 1
Detaljbild från kemilabb

Vill du forska i ett ämne som behandlar molekylers uppbyggnad och reaktioner? Som doktorand i kemi får du möjligheten till att utveckla kunskaper som är centrala för att förstå substansers sammansättning, struktur och egenskaper

Kemi är en grundläggande naturvetenskap, vilket innebär att forskningen och forskarutbildningen styrs av inomvetenskapliga argument och kriterier. Efter din doktorsexamen, är du väl förberedd för de utmaningar och metoder som ämnet kemi står för då industriella och samhälleliga behov spelar in i utformandet av projekt och forskningsproblem. I forskarskolan finns dessutom flera olika inriktningar som du kan välja mellan. Läs mer i studieplanen

Forskarskolan finns vid institutionen för kemi och kemiteknik.

Studieplan

Fastställd av vicerektor 2005-05-17, diarienummer C 2005/604.
Senast reviderad 2021-06-24, diarienummer K 2021-0125
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-08-01.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Kemi kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till viceprefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät. Forskarskolan finns vid Institutionen för kemi och kemiteknik.