Fysik

Bild 1 av 1
Detailjbild på plasmaboll

Vill du forska i ett ämne som innebär att förutsäga materians egenskaper på en atomär skala? Som doktorand i forskarskolan Fysik bidrar du till en betydelsefull framtid som bland annat innebär att göra det möjligt att designa, undersöka och manipulera materia. 

Fysik är ett brett ämne som baseras både på experimentell, teoretisk samt beräkningsfysik. I utbildningen inkluderas olika vetenskapliga ämnen som innefattar allt från subatomär fysik till astrofysik. Som doktorand får du en utförlig och teoretisk utbildning som ger dig en hög relevans och bredd för en framtid inom både industri och akademi. 

Forskarskolan i fysik är unik då den samspelar med flera andra ämnen som materialvetenskap, nanoteknologi, kemi och livsvetenskap. Det finns även möjlighet att välja mellan olika inriktningar. Läs mer i studieplanen.  

Forskarskolan finns vid Institutionen för fysik.

Studieplan

Fastställd av vicerektor 2006-02-17, diarienummer C2006/178.
Senast reviderad 2021-06-23, diarienummer F2021-0110.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2018-04-01.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Fysik kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.