Doktorandkurser i samverkan

Bild 1 av 1
Människor på campus Johanneberg

Tack vare samarbete med andra universitet i Norden kan Chalmers doktorander söka kurser på Göteborgs universitet och på fyra tekniska universitet genom alliansen Nordic Five Tech.

Doktorandkurser genom Göteborgs universitet

Chalmers och Göteborgs universitet har på många områden ett välutvecklat samarbete. Som två lärosäten i samma stad vill vi dra nytta av varandra och skapa en dynamisk bredd inom utbildning och forskning. Forskarstuderande på Chalmers har möjlighet att läsa kurser på forskarnivå på Göteborgs universitet (och tvärtom) och på det sättet få en unik och tvärvetenskaplig kompetens. Forskarstuderande från Chalmers antas i mån av plats på Göteborgs universitet.

Doktorandkurser på Göteborgs universitet

Doktorandkurser genom Nordic Five Tech

Nordic Five Tech (N5T) är ett strategiskt samarbete mellan de fem ledande tekniska universiteten i Danmark, Finland, Norge och Sverige: Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aalto-universitetet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Chalmers tekniska högskola.

Nordic Five Tech-alliansen samarbetar inom forskarutbildning för att uppmuntra gemensam användning av forskningsresurser vid N5T-universitetet och stimulera rörlighet för doktorander. Den gemensamma doktorandkursdatabasen gör det möjligt för doktorander vid varje Nordic Five Tech-universitet att få tillgång till kurser vid de andra universiteten.

Doktorandkurserna på de fem universiteten är sökbara i databasen. Kurserna är kostnadsfria för doktorander på N5T-universiteten. Kontakta kursansvarig för respektive kurs för information om anmälan.

Doktorandkurser genom Nordic Five Tech

Doktorandkurser på Chalmers

Du som är forskarstuderande på Göteborgs universitet eller på ett av de övriga fyra universiteten inom Nordic Five Tech kan på motsvarande sätt söka doktorandkurser på Chalmers. Kontakta respektive kursansvarig för anmälan.

Doktorandkurser

Här hittar du Chalmers doktorandkurser. Sortera på institution eller forskarskola. Doktorandkurser som ges av institutionen för matematiska vetenskaper hittar du i Göteborgs universitets kursdatabas (se länk i navigationen).