Bygg och miljöteknik

Bild 1 av 1
Detaljbild på student

Vill du bidra till att skapa förståelse för ett resurseffektivt och hållbart samhälle? Ett doktorsprogram inom bygg och miljöteknik erbjuder dig en bred och hög kompetens som dessutom är avsedd att vara internationell och konkurrenskraftig. Forskningsämnet och specialiseringarna representerar dessutom den vetenskapliga omfattningen av civilingenjörsutbildningen. 

Som doktorand inom bygg och miljöteknik, utgår du från hållbart samhällsbyggande som bas och fördjupar dig i delar av byggprocessen, och viktiga samhällsorienterade aspekter som människors säkerhet och hälsa. Du kan också välja att utveckla dina kunskaper inom miljöpåverkan, energianvändning, drift och underhåll eller studera hanteringen av byggnadsverk och kostnadseffektivitet i sociala strukturer. Läs mer i studieplanen.   

​​Forskarskolan finns vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Studieplan

Fastställd av prorektor2005-09-15,diarienummer C 2005/1045.
Senast reviderad 2021-07-06 diarienummer ACE 2021-0101.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-08-20
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Bygg och Miljöteknik kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmännastudieplan, se Chalmers intranät.