Elektroteknik

Bild 1 av 1
Detaljbild på en surfplatta

I forskarskolan Elektroteknik blir du en del av de stora omställningar som hela samhället står inför – den snabbt växande automatiseringen, digitaliseringen och elektrifieringen. För att vi ska klara av dessa utmaningar är det viktigt att ständigt uppdatera och utveckla kunskaper inom området.

När du doktorerar i elektroteknik, bidrar du till att skapa en hållbar framtid, genom att utveckla nya teorier, modeller, material och komponenter. Du får också utveckla kunskaper inom effektivt och optimalt utnyttjande av design av framtidens tekniska systemlösningar. I forskarskolan elektroteknik finns flera olika inriktningar som du kan välja mellan. Efter din examen är du som doktor väl förberedd för de utmaningar som elektrotekniken står inför i framtiden. Läs mer i studieplanen. 

Forskarskolan finns vid institutionen för Elektroteknik

Studieplan

Fastställd av prorektor 2021-04-01, diarienummer C 2021-028.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-04-01.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
Doktorander antagna till studieplan i forskarskolan Signaler och system från och med 2013-10-11, kan på egen begäran byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till vice-prefekt för forskarutbildning på institutionen för elektroteknik. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.