jnah_Johan_Ahlström

Johan Ahlström

  • Biträdande professor, Konstruktionsmaterial, Industri- och materialvetenskap
  • Studierektor, Industri- och materialvetenskap