jnah_Johan_Ahlström

Johan Ahlström

  • Biträdande professor, Konstruktionsmaterial, Industri- och materialvetenskap
  • Studierektor, Industri- och materialvetenskap
0

​Johans forskning och undervisning behandlar metallers egenskaper under framställningsprocessen och i färdiga produkter. Forskningen syftar till att skapa kunskap för mer ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara lösningar med tillämpningar inom transport och tillverkningsindustrin.