Doktorand i labbmiljö.

Forskarskolor

Chalmers forskarutbildning är organiserad i form av ämnesinriktade forskarskolor, som ansvarar för kursutbud, seminarieverksamhet, studieuppföljning med mera. Alla doktorander skall tillhöra en forskarskola vid Chalmers, men kan också vara knutna till nationella och internationella forskarskolor.

Forskarskolor i samverkan