Doktorand i labbmiljö.

Forskarskolor

Chalmers forskarutbildning är organiserad i form av ämnesinriktade forskarskolor, som ansvarar för kursutbud, seminarieverksamhet, studieuppföljning med mera. Alla doktorander skall tillhöra en forskarskola vid Chalmers, men kan också vara knutna till nationella och internationella forskarskolor.