Biovetenskap

Bild 1 av 1
Detaljbild från labb

Vill du utveckla metoder för en bättre strategi av vår hälsa och miljö? Då ska du söka en doktorandtjänst inom forskarutbildning i biovetenskap efter din masterexamen. 

När du läser en forskarutbildning inom biovetenskap, får du lära dig att hantera utvecklingen och tillämpningen av teknologiska och ingenjörsmässiga verktyg. Du får även utveckla dina kunskaper inom kommunikation och hur det tillämpas inom biologi, bioteknik, biomedicin, bioinformatik och livsmedelskunskap. Läs mer i studieplanen.   

Forskarskolan är placerad vid institutionen för life sciences.

Studieplan

Fastställd av prorektor2005-09-15, diarienummer C2005/1045.
Senast revideratbeslutsdatum 2021-06-09, diarienummer Bio 2021-0079.
Denna studieplan gäller för doktorander antagna från och med 2021-06-15.
För äldre studieplaner, kontakta institutionens pro/viceprefekt för forskarutbildning.

Övergångsbestämmelser:
En doktorand som antagits till en äldre studieplan kan avlägga examen enligt denna under förutsättning att aktuell Arbetsordning för forskarutbildning och aktuell lokal examensordning för examina på forskarnivå följs.

Doktorander antagna till äldre studieplan i forskarskola Biovetenskap kan dock byta till gällande allmän studieplan genom anmälan till pro/vice-prefekt. Byte ska dokumenteras i den individuella studieplanen.

Forskarskolan regleras av arbetsordningen och examensordningen och beskrivs i den allmänna studieplanen. Om det skulle föreligga konflikt mellan dokumenten så är arbetsordningen och examensordningen styrande. För den senaste versionen av samtliga styrdokument som hänvisas till i denna allmänna studieplan, se Chalmers intranät.