Utbildning vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

Bild 1 av 3
Studenter på Hörsalsvägen
Studenter i Fysikhuset.
Studenter i Olgas trappa, Johanneberg

Vill du jobba med rymden, jorden, energi och hållbar utveckling? Drömmer du om att göra skillnad? Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap har som mål att utbilda ingenjörer som kan bidra till ett långsiktigt hållbart, rättvist och miljövänligt samhälle. Vi erbjuder ett rikt utbud av kurser inom rymd, geovetenskap, energi, miljö samt komplexa system, på grundutbildningsnivå och för doktorandstudier. 

Grundutbildning

Inom grundutbildningen ges kurser både på grundläggande och avancerad nivå inom flera utbildningsprogram. Samtliga avdelningar handleder examensarbeten inom sina forskningsområden. Sedan 2020 ges den nya civilingenjörsutbildningen Globala system, utvecklad på institutionen.

Arto Heikkilä är viceprefekt med ansvar för grundutbildningen.

Forskarutbildning

På forskarutbildningsnivå bedrivs utbildning för doktorander inom två forskarskolor:

Doktorandstudier i våra forskarskolor syftar till att tillhandahålla samhället - främst då akademin och industrin - med forskare som har hög kompetens inom forskningsmetodik och som kombinerar djup kunskap i utvalda ämnen med ett brett perspektiv på det övergripande forskningsfältet.

David Pallarès är viceprefekt med ansvar för forskarutbildningen.

Läs mer om hur Chalmers arbetar med att utbilda nya forskare

Fristående kurser

Institutionen ger de båda öppna kvällskurserna: De stora frågorna – om naturens byggstenar, universum, liv och framtiden (premiär 2019), samt Klimatet - vetenskapen, åtgärderna, styrmedlen (premiär 2022).

De senaste höstterminerna har vi också gett kursen Mätteknik på distans, för yrkesverksamma. Ur kursbeskrivningen: "Vid mätningar får man alltid med ett mätfel beroende på vad man använder för utrustning. Mätteknik på distans tar upp val av utrustning och hur man hanterar mätosäkerheten på bästa sätt".