Industriell ekologi, masterprogram

120 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Klimatförändringar och miljöpåverkan till följd av markanvändning, material, kemikalier och energi är oerhört komplexa frågor som sätter en enorm press på planeten och våra sätt att leva. I kombination med snabba sociala förändringar och utvecklingar inom teknik, ekonomi och miljöpolitik är efterfrågan på expertkunskaper och färdigheter inom dessa områden enorm.

Genom att studera industriell ekologi på Chalmers kommer du att bidra till hur mänskligheten kan möta dessa problem, genom att analysera och utveckla hållbara tekniska lösningar som ska implementeras av industrin, statliga myndigheter och forskare.