Galaxhopar och galaxers utveckling

Vi undersöker hur galaxer skapats och utvecklats under de första miljarder åren efter universums födelse. 

Galaxer i mängder
En bild från rymdteleskopet Hubble, som visar galaxhopen ACO S 295, såväl som flera andra galaxer och mer närliggande stjärnor. ESA/Hubble & NASA, F. Pacaud, D. Coe

Denna epok omfattar storhetstiden för bildandet av kosmiska stjärnor och tillväxten av svarta hål. En större upptäckt som gjorts är att man funnit stora mängder gas i galaxerna.

Galaxhopar är de största strukturerna i universum som hålls samman av gravitation. Vi studerar dem genom en kombination av observationer, modelleringar och simulationer.

Till vår hjälp har vi de största internationella teleskopen, som till exempel ALMA-teleskopet (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array). 

Fakultetsmedlemmar inom området

Forskningsprogram i urval

The Origin and Fate of Dust in the Universe (KAW Project Grant, PI Knudsen).