Verksamhetsstöd vid Rymd-, geo- och miljövetenskap

Institutionens verksamhetsstöd är lyhört för forskaravdelningarnas behov och stöder dem med ekonomi, administration och kommunikation. Vi strävar efter gemensamma arbetssätt, metoder och processer som stöder de viktigaste akademiska aktiviteterna, med målsättningen att nå enkla, effektiva och hållbara lösningar.