Norrsken över Onsala rymdobservatorium.
Institutionen

Rymd-, geo- och miljövetenskap

Vi utgår från observationer av universum och vår planet för att utveckla modeller och verktyg som möter globala utmaningar kring resurser, energiförsörjning och klimatpåverkan.

Vart är vi på väg? Var kommer vi ifrån? På vår institution söker vi svaren på de riktigt stora frågorna. I ett långt tidsperspektiv ger stjärnor och galaxers livscykler en inblick i universums, jordens och livets uppkomst – och framtid. Vi observerar också vår planet och samspelet mellan samhälle, teknik och natur för att kunna utveckla teknik, modeller och verktyg som kan möta globala utmaningar inom naturresurser, klimatpåverkan och energiförsörjning. 

Vi identifierar och möter stora och relevanta utmaningar inom våra områden: hållbarhet, energi, geo- och rymdvetenskap.

Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, SEE, är en internationell och utåtriktad institution vars forskning drivs av nyfikenhet och utmaningar. Vi bidrar till att göra Chalmers vision för en hållbar framtid till verklighet genom att bygga långsiktigt hållbara kunskaps- och teknikbaserade lösningar inom våra områden. 

SEE har en unik blandning av kompetenser som möjliggör samarbete mellan våra olika forskningsområden. Vår vision är att ha en ledande position när det gäller att identifiera och möta stora och relevanta utmaningar inom hållbarhet, energi, geovetenskap och rymdvetenskap, genom att tillhandahålla samhället de främsta experterna, toppmodern kunskap och innovativa lösningar.

Visionen genomsyrar vår forskning, utbildning och nyttiggörande, som präglas av excellens och grundas på en solid vetenskaplig grund.