Chalmers Kraftcentral

Chalmers kraftcentral är en avancerad forskningsanläggning med inriktning på koldioxidinfångning och omvandling av biomassa. Kraftcentralen lockar forskare och industri från hela världen, som tillsammans vill kunna bidra till en hållbar framtid.

Chalmers kraftcentral

I det öppna samarbetet runt Chalmers kraftcentral möts forskare, industri och offentlig sektor för att bidra till en klimatneutral framtid. Listan över externa samarbetspartners kan göras lång.

– Den forskning som bedrivs här har bland annat bidragit till att Sverige har gått från att vara oljeberoende till att ha en utbyggd fjärrvärmesektor, säger Henrik Thunman, som har det övergripande ansvaret för Kraftcentralen och är avdelningschef på Energiteknik.

Läs mer om Chalmers kraftcentral och våra andra forskningsinfrastrukturer​.